PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

INLINE A SPORT

SOBĚSLAV

Sportovní příměstský tábor pro děti ve věku 6-12 let, s tématikou inline & sport. Každý den je program zaměřen na všeobecný rozvoj pohybových dovedností a výuku bruslení. Tábor vhodný pro kluky i holky, pro začínající i pokročilé bruslaře.

Těšíme se na týden plný sportu. 

TERMÍN KEMPU 

12.-16.07.2021

HLAVNÍ TRENÉR

HONZA DUŠEK

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

INLINE A SPORT

ŽĎÁR N. SÁZAVOU

Příměstský tábor ve Žďáru n. Sázavou pro rok 2021 zrušen.

Ve venkovním sportovním areálu vzniklo testovací místo na onemocnění covid 19.

To bohužel neumožňuje organizaci akce.  

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V ROCE 2021 ZRUŠEN

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

INLINE A SPORT

PRAHA

Sportovní příměstský tábor pro děti ve věku 6-12 let, s tématikou inline & sport. Každý den je program zaměřen na všeobecný rozvoj pohybových dovedností a výuku bruslení. Tábor vhodný pro kluky i holky, pro začínající i pokročilé bruslaře.

Těšíme se na týden plný sportu. 

TERMÍN KEMPU 

26.-30.07.2021

HLAVNÍ TRENÉR

JARDA KINCL

TÁBOR OBSAZEN
- PŘÍJÍMÁME NÁHRADNÍKY
POSLEDNÍ VOLNÉ MÍSTO

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

PROČ SI VYBRAT NÁŠ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR?

TÝM IHC-HOCKEY

 Náš organizační a trenérský tým IHC-HOCKEY zabezpečuje velké sportovní akce již několik let, ať už se jedná o sportovní kempy pro mládež / dospělé nebo příměstské tábory pro děti i další volnočasové sportovní akce.

Trenérský tým je složený z mladých trenérů, kteří jsou schopní konkrétní dovednosti dětem ukázat a mají zkušenosti s vedením dětí v rámci volnočasových aktivit. Pro každý konkrétní turnus zabezpečujeme dostatečný počet trenérů s ohledem na počet účastníků.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K DĚTEM

 Na první místě je individuální, osobní a přátelský přístup k dětem. Zajišťujeme dostatečný počet trenérů, aby se každý trenér věnoval menší skupině účastníků. Trenéři mají v průběhu tréninku dostatečný prostor, který věnují výuce dovedností dětí (svojí skupiny) a následně předají dětem okamžitou zpětnou vazbu.

TÉMATIKA TÁBORŮ INLINE A SPORT

Každý turnus příměstského tábora organizujeme s tématikou INLINE A SPORT. Každý táborový den si děti vyzkouší sportovní aktivitu i bruslení. Sportovní program zaměřujeme na všeobecný sportovní rozvoj pohybových dovedností dítěte. Co si pod tím představit? Například si do této kategorie můžete zařadit plavání, různé překážkové dráhy a kolektivní sport. Bruslařský program je zaměřený na výuku základních a mírně pokročilých bruslařských dovedností, potřebných pro pohyb na kolečkových bruslích (jízda vpřed, zatáčení, zastavení a další). Pravidelně se věnujeme technice bruslení, jelikož správná technika bruslení je základem a nezapomínáme i o poučení o bezpečnosti při pohybu na bruslích. 

VLASTNÍ BRUSLAŘSKÁ METODIKA

V IHC-HOCKEY máme vytvořenou vlastní bruslařskou metodiku. Můžete si pod tím představit osvědčený postup při výuce bruslařských dovedností. Tuto metodiku výuky pravidelně aktualizujeme na základě podnětů a výsledků z každé sezóny příměstských táborů.

Nebojte se, děti si v průběhu výuky bruslení užijí i zábavu a naučené dovednosti si prověří i během kolektivních her. Není naším cílem udělat z dětí profesionální bruslaře, ale naučit je základním a mírně pokročilým dovednostem, aby je tento sport bavil.  

PRAVIDELNOST A SPORT. AREÁL

Momentálně organizujeme příměstské tábory ve třech lokalitách - Táboře, Žďáru nad Sázavou a Praze. Akce organizujeme pravidelně každý rok. Tudíž děti mají možnost opakované účasti. V případě, že si některé dovednosti neosvojí ihned, mohou na nich pracovat a zlepšovat se v dalších letech.

V jednotlivých lokalitách se nám podařilo zajistit skvělé sportovní podmínky pro organizaci volnočasových akcí, kdy v každé lokalitě je k dispozici výborný sportovní venkovní areál a nedaleké zázemí.

IMG_9653.JPG

PT - SOBĚSLAV

12.07.-09.07.2021

CENA ZAHRNUJE

SPORT. A INLINE PROGRAM

STRAVOVÁNÍ (5 x OBĚD)

PRONÁJEM SPORTOVIŠŤ

PRONÁJEM ZÁZEMÍ KEMPU

TRENÉRSKÉ SLUŽBY

NÁVŠTĚVU DOPLŇKOVÝCH SPORTOVIŠŤ (VSTUP - BAZÉN / KOUPALIŠTĚ)

KEMP OBSAHUJE:

KAŽDÝ DEN SPORTOVNÍ PROGRAM

KAŽDÝ DEN BRUSLAŘSKÝ PROGRAM

STRAVOVÁNÍ (OBĚD)

NÁVŠTĚVU SPORTOVIŠŤ DLE PROGRAMU (BAZÉN / KOUPALIŠTĚ, SPORTOVNÍ HALA, VENKOVNÍ HŘIŠTĚ)

KAPACITA AKCE OMEZENA.

TRVÁNÍ TÁBORA 5 DNÍ, DENNĚ 8-17 HOD

NUTNOST VLASTNÍHO BRUSLAŘSKÉHO VYBAVENÍ (HELMA, CHRÁNIČE KOLEN, LOKTŮ I ZÁPĚSTÍ A KOLEČKOVÉ BRUSLE.

ÚČASTNÍK

3.300,-Kč

IMG_9801.JPG

PT - ŽĎÁR N. S.

19.07.-23.07.2021

CENA ZAHRNUJE

SPORT. A INLINE PROGRAM

STRAVOVÁNÍ (5 x OBĚD)

PRONÁJEM SPORTOVIŠŤ

PRONÁJEM ZÁZEMÍ KEMPU

TRENÉRSKÉ SLUŽBY

NÁVŠTĚVU DOPLŇKOVÝCH SPORTOVIŠŤ (VSTUP - BAZÉN / KOUPALIŠTĚ)

KEMP OBSAHUJE:

KAŽDÝ DEN SPORTOVNÍ PROGRAM

KAŽDÝ DEN BRUSLAŘSKÝ PROGRAM

STRAVOVÁNÍ (OBĚD)

NÁVŠTĚVU SPORTOVIŠŤ DLE PROGRAMU (BAZÉN / KOUPALIŠTĚ, SPORTOVNÍ HALA, VENKOVNÍ HŘIŠTĚ)

KAPACITA AKCE OMEZENA.

TRVÁNÍ TÁBORA 5 DNÍ, DENNĚ 8-17 HOD

NUTNOST VLASTNÍHO BRUSLAŘSKÉHO VYBAVENÍ (HELMA, CHRÁNIČE KOLEN, LOKTŮ I ZÁPĚSTÍ A KOLEČKOVÉ BRUSLE

ÚČASTNÍK

3.300,-Kč

IMG_9944.JPG

PT - PRAHA

26.07.-30.07.2021

CENA ZAHRNUJE

SPORT. A INLINE PROGRAM

STRAVOVÁNÍ (5 x OBĚD)

PRONÁJEM SPORTOVIŠŤ

PRONÁJEM ZÁZEMÍ KEMPU

TRENÉRSKÉ SLUŽBY

NÁVŠTĚVU DOPLŇKOVÝCH SPORTOVIŠŤ (VSTUP - BAZÉN / KOUPALIŠTĚ)

KEMP OBSAHUJE:

KAŽDÝ DEN SPORTOVNÍ PROGRAM

KAŽDÝ DEN BRUSLAŘSKÝ PROGRAM

STRAVOVÁNÍ (OBĚD)

NÁVŠTĚVU SPORTOVIŠŤ DLE PROGRAMU (BAZÉN / KOUPALIŠTĚ, SPORTOVNÍ HALA, VENKOVNÍ HŘIŠTĚ)

KAPACITA AKCE OMEZENA.

TRVÁNÍ TÁBORA 5 DNÍ, DENNĚ 8-17 HOD

NUTNOST VLASTNÍHO BRUSLAŘSKÉHO VYBAVENÍ (HELMA, CHRÁNIČE KOLEN, LOKTŮ I ZÁPĚSTÍ A KOLEČKOVÉ BRUSLE

ÚČASTNÍK

3.300,-Kč

PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

2021

PŘIHLÁSIT

Děkujeme. Přihlášení proběhlo úspěšně.

UPOZORNĚNÍ K PŘIHLÁŠKÁM:

Vzhledem k situaci v souvislosti s epidemií koronaviru (covid) a s ohledem na vládní omezení (nařízení), která se neustále mění dle vývoje epidemie, upozorňujeme, že v případě, pokud by uskutečnění tábora z jakéhokoliv důvodu bránilo nařízení vlády ČR, bude tento tábor přesunut na náhradní termín, který bude stanoven organizátorem akce dle vývoje epidemie a dle aktuálních vládních nařízení, resp. bude realizován v období, kdy vládní omezení budou opětovně uvolněna. Poplatek za tábor se tedy za této situace vracet nebude, účastník tábora obdrží voucher (rovnající se ceně tábora), který následně uplatní v nově určeném termínu konání akce. Nemožnost se tábora v nově určeném (náhradním) termínu zúčastnit z důvodu na straně účastníka, nezavdává nárok na vrácení poplatku, který za této situace propadá. Pevně věříme, že vývoj epidemie umožní tábor uskutečnit ve stanoveném termínu bez jakýchkoliv komplikací, nicméně pro případ, pokud by tomu tak nebylo, prosíme účastníky a rodiče, aby brali uvedené upozornění v potaz. Velmi děkujeme za pochopení.

PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY
Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené s naší společností (i distanční formou) bez udání důvodu.
Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni přijetí Vaší přihlášky na naši e-mailovou adresu, a to na jakoukoliv námi organizovanou akci.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání na e-mailovou adresu: info@ihc-hockey.com.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

KONTAKTNÍ ÚDAJE NA HLAVNÍ TRENÉRY TÁBORŮ

JAROSLAV KINCL - HL. TRENÉR  ORGANIZACE +420 731272807

JAN DUŠEK - HL. TRENÉR TÁBORŮ V  JIŽNÍCH ČECHÁCH +420 730675742