PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

2021

PŘIHLÁSIT

Děkujeme. Přihlášení proběhlo úspěšně.

UPOZORNĚNÍ K PŘIHLÁŠKÁM:

Vzhledem k situaci v souvislosti s epidemií koronaviru (Covid) a s ohledem na vládní omezení (nařízení), která se neustále mění dle vývoje epidemie, upozorňujeme, že v případě, pokud by uskutečnění tábora z jakéhokoliv důvodu bránilo nařízení vlády ČR, bude tento tábor přesunut na náhradní termín, který bude stanoven organizátorem akce dle vývoje epidemie a dle aktuálních vládních nařízení, resp. bude realizován v období, kdy vládní omezení budou opětovně uvolněna. Poplatek za tábor se tedy za této situace vracet nebude, účastník tábora obdrží voucher (rovnající se ceně tábora), který následně uplatní v nově určeném termínu konání akce. Nemožnost se tábora v nově určeném (náhradním) termínu zúčastnit z důvodu na straně účastníka, nezavdává nárok na vrácení poplatku, který za této situace propadá. Pevně věříme, že vývoj epidemie umožní tábor uskutečnit ve stanoveném termínu bez jakýchkoliv komplikací, nicméně pro případ, pokud by tomu tak nebylo, prosíme účastníky a rodiče, aby brali uvedené upozornění v potaz. Velmi děkujeme za pochopení.

PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY
Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené s naší společností (i distanční formou) bez udání důvodu.
Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni přijetí Vaší přihlášky na naši e-mailovou adresu, a to na jakoukoliv námi organizovanou akci.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání na e-mailovou adresu: info@ihc-hockey.com.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

TĚŠÍME SE NA TEBE!!