PŘIHLÁŠKA NA HOKEJOVÝ KEMP -

PRAHA

PŘIHLÁSIT

ZPŮSOB ÚHRADY KEMPU

Platbu proveďte bankovním převodem nebo vkladem na účet dle údajů, které obdržíte po přihlášení na uvedený kontaktní email.

Účastník je na akci závazně přihlášen po vyplnění přihlášky a uhrazení účastnického poplatku. Upozorňujeme, že z důvodu omezené kapacity akce je účastnický poplatek za akci nevratný. 

PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY
Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené s naší společností (i distanční formou) bez udání důvodu.
Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni přijetí Vaší přihlášky na naši e-mailovou adresu, a to na jakoukoliv námi organizovanou akci.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání na e-mailovou adresu: info@ihc-hockey.com.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

TĚŠÍME SE NA TEBE!!